︎︎︎ Fotoserie: Innspilling av Sorry, Tom i Vestavind studio, Bergen sommeren 2021
︎ ︎ ︎


post@kristiankaupang.no
Org. 989741829