Siste servering er et slags band fra Viksfjord i Larvik, som består av Kjetil Espeseth og Kristian Kaupang. Kjetil leser sine dikt. Kristian spiller og synger sine låter. I samspillet mellom musikk og litteratur skjer det noe spennende – kanskje til og med magisk! En duo som byr på poesi og musikk som begeistrer og berører publikum med sin treffsikkerhet med ord om livet i sin alminnelighet.


— Aase Wivestad / festivalsjef for Kimen litteraturfestival


︎ ︎ ︎


post@kristiankaupang.no
Org. 989741829